• 972 23 39 81
  • Horaris: Dimarts i dijous
    de 17 h a 20:30 h

Avís legal

1. LLOC WEB

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l'empresa propietària del lloc web ubicat a l'adreça d'Internet www.L'Escola d'Educadors Galligants

Titular: A.R.E.C.-Escola d’Educadors Galligants
CIF: G17501792
Adreça: C/ Montseny, 35-37 17006 Girona
Telèfon: +34 972 23 39 81
Correu:

2. POLÍTICA DE DADES

2.1 Continguts

L'Escola d'Educadors Galligants posa els mitjans tècnics necessaris perquè les dades siguin correctes i el web estigui lliure de virus i altres programes malignes, però no garanteix que estigui lliure d'errors tècnics, editorials o tipogràfics, ni d’omissions d'informació accessible a través d'aquest lloc web, a pesar dels esforços necessaris per evitar-los i corregir-los.

L'Escola d'Educadors Galligants no es fa responsable de les informacions i opinions que s’emetin a través del lloc web, ni de qualsevol altre lloc al qual s’accedeixi per mitjà d'enllaços (links).

2.2 Condicions d’ús i funcionament del lloc web

Qui utilitzi aquesta pàgina web té la condició d’usuari (a partir d’ara, l’usuari) i això implica que accepta plenament i sense reserves totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta informació legal.

El lloc web dL'Escola d'Educadors Galligants pot ser visitat lliurement pels usuaris, excepte les àrees reservades a usuaris concrets, en què es demana clau d'identificació i contrasenya, que són privatives de cadascú.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i aquesta informació legal. A aquest efecte, s’ha d’abstenir d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius dels drets i interessos de tercers.

2.2.1 Exempció de responsabilitat per l’ús o funcionament d'aquest lloc web

La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’usuari. L'Escola d'Educadors Galligants queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de l’accés, la captació i l‘ús per part de tercers de les informacions i la publicitat contingudes en aquest lloc web i de les opinions que hi expressin els usuaris.

L’usuari és el responsable únic i exclusiu de les seves claus d’identificació i contrasenya per accedir als serveis i continguts d’aquest lloc web.

L'Escola d'Educadors Galligants no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’identificació i contrasenyes d'accés dels usuaris ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús que en facin els usuaris, de la pèrdua o l’oblit, ni de l’ús indegut per tercers no autoritzats.

L'Escola d'Educadors Galligants presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast perquè aquesta prestació sigui satisfactòria i no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la falta de disponibilitat del lloc web. En tot cas, durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els serveis en supòsits de problemes tècnics.

3. DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges…) són de titularitat dL'Escola d'Educadors Galligants , que se’n reserva tots els drets, i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Seran igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

S'autoritza l'ús personal, no comercial.

Es prohibeix expressament l’ús o la reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest web, sense autorització expressa dL'Escola d'Educadors Galligants .

No s’autoritza en cap cas: - La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi al Centre d'Estudis de l'Esplai, per mitjà de framing.
- La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és dL'Escola d'Educadors Galligants , mitjançant in line linking.
- L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici al Centre d'Estudis de l'Esplai, d’acord amb les disposicions vigents.

Les marques o els signes distintius, logotips i, en general, els símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web dL'Escola d'Educadors Galligants són de la seva propietat i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

L'Escola d'Educadors Galligants no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest web.

4. LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)

4.1 Dades subministrades voluntàriament per l’usuari

Les dades personals sol·licitades als usuaris únicament seran les que impliquin una identificació de caràcter general i siguin estrictament necessàries per prestar els serveis. Aquesta informació s’utilitzarà exclusivament per donar una resposta efectiva o prestar un servei a l’usuari.

L'usuari del lloc web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a Centre d'Estudis de l'Esplai a incorporar als seus fitxers automatitzats les dades que faciliti per aquest mitjà, a l’efecte de l’exercici de les funcions d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L'usuari del lloc web que hagi facilitat les seves dades accepta rebre informació dL'Escola d'Educadors Galligants que pugui ser del seu interès, excepte que comuniqui que no en vol rebre, en qualsevol moment, dirigint-se a centreestudis@centreestudis.org Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la

4.2 Drets dels interessats

L’usuari del lloc web que faciliti Dades de Caràcter Personal queda assabentat que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, dirigint-se a centreestudis@centreestudis.org Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la

4.3 Galetes (Cookies)

En cap cas les galetes (cookies) que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del lloc web. L’ús de galetes es reserva exclusivament per facilitar a l’usuari l’accessibilitat del lloc web.

L’ús de galetes de sessió (que no són memoritzades de forma persistent a l’ordinador de l’usuari i desapareixen amb el tancament del navegador), en cas de ser utilitzades, únicament es limitaran a recollir informació tècnica per a identificar la sessió amb l’objecte de facilitar l’exploració segura i eficient del lloc web.

4.4 Comunicació segura

Les comunicacions de l'usuari del lloc web (s’hi inclouen les que continguin dades de caràcter personal) es faran mitjançant un sistema de comunicació entorn segur, establert amb l'objectiu de garantir, en la mesura que sigui possible, la confidencialitat de la informació i la intimitat personal dels usuaris. Aquest sistema permet xifrar (encriptar) la informació transmesa entre l'usuari i L'Escola d'Educadors Galligants .

L'usuari pot verificar si es troba en un entorn segur amb la icona d’un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior de la pantalla.

L'Escola d'educadors Galligants internament compleix les mesures de seguretat de protecció de dades de caràcter personal que estableix la legislació vigent, i ha adoptat les mesures raonablement exigibles d’acord amb els coneixements tècnics actuals, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposades, ja sia d'acció humana o del medi físic, per evitar-ne pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i l’apropiació indeguda.

5. SUGGERIMENTS

Esperem que la informació d'aquest lloc web us sigui útil i us agrairem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens vulgueu fer, que ens podeu fer arribar a


Avís legal
C/ Montseny 35-37, entr - 17006 - Girona -